Pravila privatnosti

Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem ove izjave smatra se da dobrovoljno, svjesno i bez prisile dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka Poonktu.

S Vašim će se osobnim podacima postupati sukladno mjerodavnim zakonskim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018) i koriste isključivo u svrhu poslovne suradnje s “Poonktom” te se neće koristiti u druge svrhe.

Poonkt omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Vaši osobni podaci čuvati će se sve dok postoji legitiman interes za njih.

Pritužbe na obradu osobnih podataka možete podnijeti nadzornom tijelu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr web: www.azop.hr